GPRS

GPRS - FÖR FJÄRRMÄTNING

Datalogger som via GPRS skickar mätvärden till en internetserver.

Vill du se ett exempel av presentationen på mätdatan? Använd användarnamnet: nt och lösenordet: nt på http://www.intab.biz 
för att se hur webbsnittet för GPRS-loggrarna ser ut.

• Digitala givare:
Temperaturgivarna till loggern är av digital typ. Konstruktionen är gjord för att man enkelt skall kunna koppla in 1 till 8 externa temperaturgivare.
Upplösningen på dessa givare är 0,1°C inom hela mätintervallet.

• Avläsning
Mätintervallet på loggern är ställbart från 1minut upp till 60 minuter.

• Överföringsintervall
Beroende på hur ofta man vill ha sin data överförd till mätservern så kan även detta intervallet ställas in (5-10000 minuter).

• Dataminne
Om GPRS-loggern befinner sig i "radioskugga" mellanlagras data internt för att överföras vid första möjliga tillfälle. Det interna minnet kan hålla 4000 mätvärden.