true Varför ska jag kalibrera, när det nästan är samma pris på att köpa nytt? q

Skillnad på kalibrering och justering?

Fråga: Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?
Svar: Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt.
Om resultatet avviker kan man ibland göra en justering. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten.

Luftfuktighetsgivare har olika avvikelser vid olika nivåer. När man kalibrerar RH (relativ luftfuktighet) är det därför viktigt att kalibreringen görs vid de nivåer man ska mäta vid. Överväg därför vilka nivåer just din logger behöver kalibreras vid innan loggern skickas in för kalibrering. Ofta är det därför värdefullt med fler kalibreringspunkter på fuktloggers jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ändra i kurvorna

Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.
Lycka till!

Här kan du läsa mer om kalibreringar
Varför ska jag kalibrera mina loggers?

Har du en fråga? Skicka den till oss