true Lekplats kan lätt bli skadeplats q

Lekplats kan lätt bli skadeplats

Cirka 18 000 barn per år skadas så pass allvarligt på lekplatser att de behöver åka till akuten. Vanligaste olycksfallen är hjärnskakningar och brutna ben. 

Dessa har ofta uppstått genom att ett barn fastnat under lek eller trillat på ett dåligt underlag. Just underlag på lekplatser behöver vara av stötdämpande material för att vara så säkra som möjligt. För att kontrollera detta behöver man utföra tester med jämna mellanrum med exempelvis en Wireless Hic-mätare.

Den största boven till skadorna är dock okunskap. Få fastighetsägare tänker på att förbisedda lekplatser kan förvandlas till farozoner. Därför utför Konsumentverket och Boverket besiktningar med jämna mellanrum. 

Anmäl fel

Vårdnadshavare som uppmärksammar sprickor, ruttna trägungor eller liknande bör rapportera detta till fastighetsägaren, som då tvingas se över detta för att inte riskera böter.

– Föräldrar har naturligtvis också ett ansvar för sitt barn men lekplatsen ska vara utformad på ett sådant sätt så att det inte finns några inbyggda risker i utrustningen. Risker som barnen själva inte kan förutse är det som man letar efter, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket, till Sveriges Radio.

Att mäta HIC har tidigare varit komplicerat. I dag finns ny teknik för att enkelt göra detta. Läs mer här.