Olinjär transformation (Gäller 5.7 eller tidigare)

När du analyserar din mätvärden i programmet EasyView och behöver transformera dina olinjära mätvärden till en annan mätstorhet har du hjälp av formeleditorn. Där kan du göra transformationer med flera brytpunkter, vilket vi kallar olinjär transformation. (Det finns även ett enklare verktyg för linjära transformationer).  Mätningen nedan är ett test mellan två typer av loggers. Referensgivaren är i testet justerad med hjälp av en olinjär transformation.

Så här gör du:

1. Skapa en fil som heter Table1.txt under C:\ProgramData\Intab\EasyView\{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
Observera att mappen ProgramData ofta är dold, så välj först att visa dolda mappar. Den sista mappens namn är en hexadecimal kombination som är olika på varje dator.

2. Textfilen ska innehålla två kolumner separerade med tab. I den vänstra kolumnen skrivs de värden man vill transformera från och i den högra kolumnen skrivs de värden man vill transformera till. Se till att värdena i vänster kolumn är sorterade från lägsta till högsta.

3. Öppna en mätning i Easyview och knappa in följande formel i formeleditorn:

GRAPH Test(°C) = TABLE(ID1; 1)

4. Ska man använda sig utav flera olinjära transformationer så döper man nästa fil till Table2.txt och skriver in följande formel i stället:
GRAPH Test(°C) = TABLE(ID1; 2)