Beräkningar och formler

Transformera till annan mätstorhet

Öppna din mätning och dubbelklicka i ditt diagram.
Klicka på fliken "Transformer". Här kan du välja att göra en linjär transformation. Vill du göra en icke-linjär transformation behöver du använda "Formeleditorn" som finns i EasyView Pro.

Under "Transformer" väljer du till vilken enhet du vill transformera till, samt sätter övre och undre gräns för värdena.