– Vi mäter i våra hyreslägenheter

– Ibland behöver vi mäta temperatur och luftfuktighet i våra hyreslägenheter säger Ingemar Haller på Bostadsbolaget. Vi får bevis att visa hyresgästen. I EasyView får vi dessutom ett bra och överskådligt diagram.

Att tömma och titta på mätningen är enkelt eftersom man direkt får in både fukt och temperaturkurvorna i samma diagram.

På så sätt kan man tillsammans med hyresgästen dra slutsatser om boendemiljön. Ingemar mäter med Intabs Tinytag och utvärderar sedan i analysprogrammet Easyview Pro.

Fler referenser inom Inomhusklimat