Optimerar inomhusmiljön med koldioxidmätning

Efter mätningar med CO2-loggers kan ett förbättrat inomhusklimat uppnås på skolor och arbetsplatser.

- Vi använder Tinytag eftersom de är enkla att använda, robusta och pålitliga, säger Peter Klausch som är ingenjör och frilansande konsult åt ArbejdsmiljoeCentret utanför Köpenhamn.

Med hjälp av uträkningar utvärderas koldioxidnivån tillsammans med antalet människor och storlek på rummet.

Tinytag CO2 är diskreta och passar bra för väggmontering. Just väggmontering är viktig i skolorna eftersom loggern annars tenderar att försvinna.

ArbejdsmiljoeCentret är ett auktoriserat konsultföretag som utvärderar arbetsmiljön. Då är koldioxid en viktig parameter.

CO2-nivån är till stor del en produkt av människorna som vistas i lokalen. Koncentrationen av koldioxid kommer att vara stabil med en bra ventilation. Detta gör att koldioxidnivån är en indikator på hur väl fungerande ventilationen är.

CO2-nivån kan variera mellan 350ppm utomhus till 5000ppm i ett rum utan ventilation. I Sverige rekommenderas en övre koldioxidgräns på 1000ppm i samlingslokaler, skolor och förskolor. Detta motsvarar en ökning på 65 procent av utomhusnivån.

ArbejdsmiljoeCentret använder sin mätdata från CO2-mätningarna för att dokumentera inomhusmiljön. Om koncentrationen av koldioxid ligger på den högst accepterade gränsen lämnas rekommendationer på hur ventilation kan förbättras. Ligger värdena för högt ges rekommendationer på installation av mekanisk ventilation, vilket i de flesta fall också genomförs.

Uträkningar och beräkningar av ventilationsindex kan göras i Intabs analysmjukvara EasyView Pro.

 

Rådgivningssida Inomhusklimat Missa inte vår inomhusklimatväska

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat