A0-värde vid desinfektion

För att säkra kvaliteten i diskprocessen av kirurgiska instrument används A0-värde. För att säkerställa att de rätta förutsättningarna gällande tid och temperatur uppnåtts ska A0-värdet vara minst 600.

A0-värdet är tiden i sekunder vid 80°C under vilken antalet mikroorganismer reduceras med en tiopotens vid en 10°C stor temperaturhöjning.

A0-värde räknas ut på följande sätt:

t= vald tid i sekunder
T= temperatur i °C
A0= A värde när z är 10°C

A0-värde 600:
100 minuter vid 70°C
10 minuter vid 80°C
1 minut vid 90°C
 

Rådgivningssida för Läkemedel

I EasyView kan detta räknas ut genom användning av följande formel.
SET Kanal = ID1
GRAPH Tid = VPOS(Kanal) * 60 * 60 * 24
GRAPH A0(A0) = (10 ^ ((Kanal - 80) / 10) * (Tid - Tid[-1])) + A0[-1]

Läs mer om Easyview här


Ytterligare information om desinfektionsprocesser.
Se en mätning i EasyView.