Varför får jag inte med några datum när jag exporterar till Excel?

Får du inte med dig några datum när du exporterar från EasyView till Excel?

Det beror på att cellerna inte är formaterade på rätt sätt.

Markera datumkolumnen och högerklicka. Välj "Formatera celler".

 

Du kommer nu får fram nedanstående fönster:

 

Tryck på datum och välj det datumformat du önskar. Tryck sedan på "OK"

Nu ska du ha datum i din datatabell (se nedan)