Varför blir min export konstigt då den innehåller tal över 1000?

Får du ett mellanslag i talen då de är större än 1000? Detta beror på datorns nationella inställningar.
Det är enkelt att ta bort detta.
 

I Win 7:

Gå till Kontrollpanelen och välj Klocka, språk och nationella inställningar. Välj datum-, tids- och sifferformat. Under Ytterligare inställningar kan du ändra siffergrupperingar. För att slippa mellanslaget ska siffergruppering vara inställd på ”123456789”.

 

I Windows XP:

Gå till Kontrollpanelen och välj Nationella inställningar och språkinställningar. Välj ”Ändra datum-, tids- eller sifferformat” och klicka sedan på ”Ytterligare inställningr”. För att slippa mellanslaget ska siffergruppering vara inställd på ”123456789”.