q

IP-klasser

För att förklara en loggers täthet anges en IP-klass. En hög siffra är lika med en tät logger medan en lägre siffra inte är lika tålig. Med tålighet syftar man både på skydd mot damm och fukt.
IP står för international protection och följs av två siffror. Den första siffran visar hur skyddad loggern är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran visar hur bra skyddet mot vatten är.
En Tinytag med IP68 klarar nedsänkning i vatten på tio meters djup under tio timmar.
 

Vad beyder IP-klasserna?

Klassning Beskrivning    Klassning Beskrivning 
IP0X Oskyddat    IPX0  Oskyddat
IP1X Minst 50 mm i diameter    IPX1  Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IP2X Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")    IPX2  Droppskyddat vid max 15° lutning
IP3X Minst 2,5 mm i diameter    IPX3  Strilsäkert
IP4X Minst 1 mm i diameter    IPX4  Striltätt
IP5X Dammskyddat    IPX5  Spolsäkert
IP6X Dammtätt    IPX6  Spoltätt
       IPX7  Vattentätt (nedsänkt i vatten)
       IPX8  Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)
 

 

Läs mer: Mäta utomhus, vilken IP-klass behöver loggern ha?

Se utbudet av dataloggers Läs mer om mätning på våra Rådgivningssidor

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV