Skapa en deriverad kurva

Att derivera kan vara intressant när man har en konstant stigande kurva och man är ute efter förändringen över tid. Låt oss säga att du har en pulsräknare som räknar antalet pulser som en elmätare ger ut. För varje kWh så ger elmätaren ut 1000 pulser och du vill utifrån detta få en kurva på hur effekten har sett ut över tid. Formeln för detta ser ut på följande vis:


GRAPH Effekt(kW) = VDER(ID1) / 1000 * 3600


En annan tillämpning när derivering kan vara intressant är om man exempelvis mäter volym och utifrån detta vill få ut en kurva på flödet.