Certifikat & diplom

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att få den högsta kreditvärdigheteten krävs att aktiebolaget har en omsättning på mer än två miljoner och har varit verksamt i minst tio år. Bolaget ska dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.  
Här kan du läsa mer om Trippel-A.