Medelvärde

I EasyView ser du medelvärdet för inzoomad tidsperiod i Infotabellen. Medelvärdet förkortas där "Med".

Det går dessutom att räkna ut medelvärden inom olika tidsperioder så du kan följa medelvärdesförändringarna till exempel per timma eller dygn. Detta gör man genom funktionen datareduktion i datatabellen. 

Dubbelklicka i datatabellen och välja fliken "tidskolumn".

Medelvärdet räknas sedan ut från den tid som står i tidskolumnen. Är en del av mätningen zoomad betyder det att medelvärdes uträkningen börjar där tidsaxeln börjar i tidsdiagrammet. 

Vill du få medelvärdet per vecka, dygn, minut eller sekund för hela din mätning bör du zooma ut innan du väljer medelvärdesuträkning