Luxtimmar

bland om man mäter lux vill man mäta kanske varje sekund och sedan få det presenterat i luxtimmar vilket är ett vanligt mått för muséerna. De brukar nämligen lägga ihop luxtimmarna över till exempel ett år för att se hur mycket ljus ett föremål får.

Så här gör man för att räkna ut luxtimmar i EasyView:

Det är bara att dividera IDT med 3600.

KEYVAL Luxtimmar = IDT/3600

IDT är ungefär som nyckeltalet SUM. Skillnaden på dem är att SUM är summan av varje sampling medan IDT är summan av varje sampling per sekund (oavsett samplingsintervall). Med andra ord, med ett samplingsintervall på 1 sekund får IDT och SUM samma värde. IDT är alltså oberoende av samplingsintervall till skillnad från SUM. Enbart IDT ger dig ”luxsekunder”, IDT/60 ger dig ”luxminuter” och IDT/3600 ger dig luxtimmar. kWh beräknas på samma sätt.