Utvärderar energisystemet med koldioxidloggers

Oxford Brookes University använder koldioxidloggers vid utvärdering av prestandan i nybyggnationer och renoveringsprojekt, finansierade av staten.

I ett av projekten har CO2-loggers använts för att undersöka luftkvaliteten i byggnader. Två enheter placerades ut i vardagsrum och sovrum. Data från CO2-loggrarna analyserades tillsammans med andra miljödata och låg sedan till grund för bedömningen om energisystemet fungerade som avsett.

Visar det sig att koldioxidnivåerna är för höga är detta en indikation på dålig luftkvalitet till följd av antingen dåligt underhåll eller driftproblem.

Ronhini Cherian, biträdande forskare vid universitetet kommenterar:

– Vi valde Tinytag eftersom det var en av få lösningar som tillåter oss att spela in CO2-nivåer under en tid för senare analys. Deras minneskapacitet är en fördel. Det är också bra att ha en oberoende CO2-logger som inte är knuten till något större system.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat