Mätningar på skolor för minskade energikostnader

Futurum Fastigheter i Örebro arbetar med drift och underhåll av skolor och förskolor. För att minska på energikostnaderna tar företaget hjälp av Intab Wireless System.

– Vi sparar mycket tid på att slippa åka och tömma loggrar, säger K-G Reinholdzon som arbetar med driftoptimeringen av värme- och ventilationssystem.

– Vi sätter upp några radiologgers i lokalerna, loggar under ett antal dagar och justerar värme och ventilation allt eftersom, tills vi når dit vi vill, berättar Reinholdzon som ser flera fördelar med systemet.

CO2-nivån kan variera mellan 350ppm utomhus till 5000ppm i ett rum utan ventilation. Inomhus brukar den ligga på mellan 600-800 ppm i bra ventilerade bostäder och lokaler. Långvariga nivåer över 1000 ppm visar att åtgärder måste göras.

Effektivt sätt att mäta på

En av fördelarna är den tidsbesparing som görs genom att mätningen kan läsas av på distans. På så sätt slipper man åka och tömma loggrarna för att sedan eventuellt åka och sätta upp dem igen.

– Våra objekt ligger ibland långt utanför staden. På det här sättet är det enklare för oss att jobba med flera objekt samtidigt eftersom vi sparar så mycket tid på resandet till och från mätplatserna.

Mätdata används dels för information inom organisationen men även som information till brukarna på de olika mätplatserna. På så sätt kan de få en bild över rådande tillstånd.

Mätdata läses enkelt av via internet.

– Ett extra plus är möjligheten att lägga upp en rumsritning där alla värden syns under mätningen, tycker K-G som i det stora hela är nöjd med fjärrövervakningssystemet.

– Jag tycker att det fungerar jättebra. Framöver ska jag försöka fördjupa mig mer i alla funktioner som erbjuds för systemet, men just nu ligger fokus bara på insamling, avslutar han.

Rådgivningssida Inomhusklimat Se vår Wireless System

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat