q

Utvärderar passivhusets prestanda med Tinytag

 

Hur fungerar passivhuset egentligen? Med hjälp av en Tinytag Ultra 2 fick Mark Stephens svaret.

Ett passivhus har vanligtvis mycket låg energianvändning, vilket gör dem till ett miljövänligt byggnadsalternativ. Mark Stephens Architects slutförde i oktober 2019 bygget av ett passivhus på Irland. Direkt efter färdigställandet ville de utvärdera hur väl byggnaden fungerade.

Post-Occupancy Evaluation (POE) är viktigt för att förstå hur en byggnad fungerar medan den används. Det hjälper arkitekter, designers och byggare att i praktiken förstå hur ett hus design påverkar driftskostnaderna men även bekvämligheten för de som använder byggnaden.

Hur fungerar huset i verkligheten

När det gäller huset på Irland var utvärderingen efter inflyttning också viktig för att bedöma om passivhusets temperatur- och övervärmningsberäkningar uppfyllde de faktiska uppgifterna när huset väl var i bruk. Till detta användes en Tinytag Ultra 2 för temperatur och relativ luftfuktighet. Loggern placerades vid ett av rummen och mätte sedan kontinuerligt under det år då utvärderingen genomfördes. Vid slutet av perioden tankade man av data för analys. Samtidigt fick de boende i huset svara på frågor om hur de uppfattat husets prestanda.

Utvärderingen visade på följande:

  • Den genomsnittliga inomhustemperaturen under året var 20,5°C, vilket matchar kraven för passivhus.
  • Minsta och högsta luftfuktigheten som registrerades var 28,25% och 69,2%, både lite utanför rekommenderad nivå som är mellan 35-55%, men den genomsnittliga fukten lågt på behagliga 47,4%.
  • Under större delen av året hade byggnaden en bekväm temperatur och relativ luftfuktighet.

Mätningarna som gjordes tog hänsyn till utomhusförhållandena genom data från en väderstation i området.

Kommer använda fler loggers

Mark Stephens var nöjd efter genomförd utvärdering.

–    Den data vi fått från Tinytagen har varit utmärkt. Vi kunde med den se om prestandan för passivhuset stämde överens med beräkningarna och om den relativa luftfuktigheten i huset låg på en bra nivå sett över hela året.

I framtida projekt konstaterar Mark att han vill använda flera dataloggers för att täcka in flera rum i byggnaden. Det skulle hjälpa till att få en bättre helhetsbild. Han skulle då också använda en logger för att själv mäta utomhustemperatur.

Läs mer om utvärderingen här.

Fler referenser inom