Spetskunskap löser fuktproblem

Noggranna beräkningar, mätningar och efterforskning är ofta nödvändigt för att uppnå ett hälsosamt inomhusklimat. Minsta slarv kan leda till konsekvenser som exempelvis ett läckande tak eller undermålig ventilation.

Nordisk Byggskadeutredning är ett västsvenskt konsultföretag som arbetar med att utreda fuktskador, byggnadstekniska problem och andra innemiljörelaterade brister. Med bolagets VD, Jim Althinsson, i spetsen ger företaget råd till byggherrar och entreprenörer, besiktigar ny- och ombyggnationer, utreder problem med inomhusklimat samt håller i utbildningar inom ämnet. Efter många år i branschen vet Jim Althinsson att det är viktigt att kartlägga ett problem innan man försöker lösa det.

- Att tro är en sak, men att veta är något helt annat. Istället för att gissa sig till vad som är fel är det bättre att utreda. På så vis kan man dra bra slutsatser och behöver inte lägga en massa pengar på fel saker, säger han.

Att förstå varför

Varför har till exempel mögel uppstått? Varför luktar det illa? Till sin hjälp brukar Nordisk Byggskadeutredning använda sig av Intab Wireless System, Tinytag View 2 och Tinytag Plus 2 dataloggers för att mäta temperatur och fukt. 

Dessa tåliga dataloggrar placeras ut på vindar samt utom- och inomhus för relationsmätningar. Då kan man ställa de olika mätvärdena mot varandra och undersöka deras förhållande till varandra. Resultaten analyseras sedan grundligt i programmet EasyView.

- Det fungerar jättebra för oss. Instrumenten är lätta att ställa in och hänga ut. I analysprogrammet kan vi sedan enkelt få fram mätvärdena som kan visas i diagramform, säger Jim Althinsson.

Rådgivningssida Inomhusklimat Produkter för mätning av fukt

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat