kWh

Åtgången energi, betecknat wattimmar, är den genomsnittliga effekten multiplicerat med antalet timmar. En genomsnittlig effekt på 2kW under en timme innebär samma energiåtgång som en genomsnittlig effekt på 1kW under två timmar.

Formeln för att få fram kilowatt-timmar i vår analysmjukvara EasyView ser ut så här:
 

KEYVAL kWh= IDT/3600


IDT är likt nyckeltalet SUM. Skillnaden på dem är att SUM motsvarar summan av alla samplingar, vilket innebär att förfluten tid inte påverkar detta värdet. IDT motsvarar summan baserat på samplingsintervallet en sekund, vilket innebär att även tiden är medräknad i detta värdet. Med ett samplingsintervall på en sekund så kommer alltså IDT och SUM att motsvara samma värde. Enbart IDT ger dig ”kilowattsekunder”, IDT/60 ger dig ”kilowattminuter” och IDT/3600 ger dig kilowattimmar (kWh).

Formeleditorn finns i EasyView Pro.