Konvertera temperaturenhet

Vill du konvertera din temperaturmätning till en annan enhet?

Här är formlerna för detta. FN betyder funktion. Bakom FN skrivs formeln för omvandling mellan olika enheter. Nedan finns sex olika funktioner, exempelvis Celsius till Fahrenheit och Kelvin till Celsius.

Den graf du vill göra skapas efter GRAPH. I exemplet nedan omvandlas Celsius till Fahrenheit från värden på kanaler ID1. Om en annan omvandling ska göras, använd någon annan av nedanstående funktioner.


FN CelsiusTillFahrenheit(input) = input * 9/5 + 32
FN CelsiusTillKelvin(input) = input - 273,15

FN FahrenheitTillCelsius(input) = 5/9 * (input - 32)
FN FahrenheitTillKelvin(input) = 5/9 * (input - 32) + 273,15

FN KelvinTillCelsius(input) = input + 273,15
FN KelvinTillFahrenheit(input) = 9/5 * (input - 273,15) + 32

GRAPH GraderFahrenheit(°F) = CelsiusTillFahrenheit(ID1)


På bilden nedan visar den svarta linjen Celsius och den röda Fahrenheit.