Jämna ut en hoppig kurva

När man mäter så kan man ibland få med tillfälliga toppar eller få en hoppig signal. I dessa fall är man ofta ute efter att se tendenser och vill då ha en mjukare kurva. Detta kan åstadkommas genom att beräkna genomsnittet för x antal samplingar framåt och x antal samplingar bakåt med följande formel:


GRAPH JämnareKurva(Bar) = VAVEL(ID1;5)


Här har vi gjort kurvan ID1 mjukare genom att vid varje sampling ta genomsnittet på 5 samplingar bakåt och 5 samplingar framåt.