Installation och uppstart (EasyView 5.7 och tidigare)