Dela upp PC-loggerns digitala ingångar

En PC-logger med digitalkort har 8 digitala ingångar och 4 digitala utgångar. Ett undantag är PC-logger 2100 som har tre digitala/pulsräknaringångar där ingång ett kan användas som digital utgång. De digitala in- och utgångarna presenteras i Easyview i form av ett heltal. Detta heltal representerar ett binärt värde och går att dela upp, med hjälp av formlerna nedan, så att varje digital in- och utgång visas som en enskild kurva i diagrammet.


Såhär ser formeln ut för att dela upp de digitala ingångarna:
SET DigIn = ID31
GRAPH "DigIn 1"(Din) = DigIn BIT 0
GRAPH "DigIn 2"(Din) = DigIn BIT 1
GRAPH "DigIn 3"(Din) = DigIn BIT 2
GRAPH "DigIn 4"(Din) = DigIn BIT 3
GRAPH "DigIn 5"(Din) = DigIn BIT 4
GRAPH "DigIn 6"(Din) = DigIn BIT 5
GRAPH "DigIn 7"(Din) = DigIn BIT 6
GRAPH "DigIn 8"(Din) = DigIn BIT 7


Såhär ser formeln ut för att dela upp de digitala utgångarna:
SET DigOut = ID32
GRAPH "DigOut 1"(Dout) = DigOut BIT 0
GRAPH "DigOut 2"(Dout) = DigOut BIT 1
GRAPH "DigOut 3"(Dout) = DigOut BIT 2
GRAPH "DigOut 4"(Dout) = DigOut BIT 3