Daggpunkt

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Genom att skriva följande formel i "Formelhanteraren" som finns i EasyView Pro kan du beräkna daggpunkt. Daggpunkten är beräknad ur uppmätt temperatur och relativ luftfuktighet.

Läs vårt blogginlägg där vår expert Niklas svarar på frågan "Vad är daggpunkten?".


REM Följande villkor gäller:
REM 0° C < T < 60°C
REM 0.01 < RH < 1.00
REM 0°C < Td < 50°C


REM Justera ID-nr så att T är temp-kanal och RH är den relativa fuktigheten
SET T=ID2
SET RH=ID1

CONST a=17,27
CONST b=237,7

GRAPH alfa=(a * T)/(b + T) + LN(RH/100)
GRAPH Daggpunkt (°C)=(b * alfa)/(a - alfa)


Daggpunkt enligt Nationalencyklopedin:
daggpunkt, daggpunktstemperatur, den temperatur till vilken luft måste avkylas, utan ändring av lufttryck eller innehåll av vattenånga, för att kondensation av vatten skall påbörjas

Mätning av relativ luftfuktighet Vår rådgivningssida

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV