SMS-larm och e-postlarm (per kanal)


WS-larm-kanal

Jämför produkt

100 SEK Exkl.moms

St

Årsabonnemang per kanal till Intab Wireless System, ComfortLog eller GPRS-logger.

 

Larmen genereras av webbservern vilket gör att en viss tidsfördröjning kan förekomma. (Gäller främst ComfortLog som i de flesta fall skickar mätdata var 12:e timme.)

Du kan få rapporter på din e-post eller som sms.