WS Eventlogger (överför vid statusförändring)


WS-DLXcc

Jämför produkt

2 990 SEK Exkl.moms

3 490 SEK
St

Logga händelser på ett effektivt sätt

Eventlogger som tidstämplar en händelse och överför till basstationen direkt, vid varje statusförändring.

Användbart om man till exempel vill se när eller i vilken ordning något händer. Användaren får tidsangivelser för en eller en rad händelser och kan övervaka att det sker i rätt tid och ordningsföljd.

Detta kan exempelvis användas när en eller flera hissar eller annan maskinell utrustning körs, när en nivå eller person passerar eller när triggnivåer passeras. Eftersom loggern sänder data direkt när händelsen sker passar den bra om man vill ha snabba larm via larmfunktionen.

Fjärrmätning

Det trådlösa mätsystemet består av radiologgers, basstation och, vid behov, en "Range Extender". Mätvärden skickas över en säker trådlös förbindelse till basstationen. Sändning görs med radiovågor på 868Mhz. Beroende på om du vill läsa av dina mätvärden via internet eller lokalt finns flera alternativ vad gäller basstationer.

Här kan du läsa mer om produktgruppen Intab Wireless System
Här finns bland annat information om de olika systemen och en rad användarexempel.

Radiologgern rymmer 10 000 mätvärden.

Systemet

Det trådlösa mätsystemet består av radiologgers, basstation och, vid behov, en "Range Extender". Mätvärden skickas över en säker trådlös förbindelse till basstationen. Sändning görs med radiovågor på 868 Mhz.

Vanligast är att hantera data från basstationen via comfortlog.com (GPRS, Ethernet) som via en server på Internet presenterar mätvärdena i valfri dator. Om man väljer att använda mjukvaran "Sensorgraph" går det även bra att bara använda systemet lokalt utan Internet.

Inbyggda batterier

Vi rekommenderar byte varje år. Batterierna byts lika enkelt som i en ficklampa.

Lång räckvidd - Avstånd

Radiologgrarna kan vid fri sikt vara en kilometer från basstationen. Inomhus påverkas räckvidden av vilket material väggarna är byggda av. Med hjälp av en Range Detector kan du se var det lämpar sig att placera radiologgers och basstation. För bättre räckvidd används en Range Extender.

Intervall

Radiologgrarna kan ställas in att mäta med intervall från 1 till 200 sekunder eller minuter. Överföringsintervallet går att ställa mellan en och fem mätningar.

Radiologgern kan lagra 10 000 mätvärden innan den sänder till basstationen.

De trådlösa radiologgrarna drivs med batteri.

Samplingsintervall 1 sekund till 200 minuter
Överforingsintervall Vid statusförändring
Kanaler 1
Mätområde 1/0 (öppen/sluten)
Minne 10000
Alarm Ja
Arbetsområde -20°C till +80°C
Dimension 60x80x23 mm (BxhxD)
Frekvens 868 Mhz