HIC-mätare- dygnshyra


T-2208-HIC

Jämför produkt

För pris be om offert. Pris gäller per dygn. Tiden räknas i hel dag, efter ankomstdag. Utrustningen returneras i ursprungligt skick.

Du kan även låta oss göra mätningen alternativt köpa en egen HIC-mätare. Fler alternativ

Ha koll på underlag vid exempelvis lekplatser och idrottsanläggningar

Intabs HIC-mätare är en trådlös logger för att göra arbetet så smidigt som möjligt. 

HIC-mätaren  är försedd med handtag för magnetisk släppfunktion används för att testa underlagets hårdhet vid fall.

Denna typ av mätare används bland annat på lekplatser där det är viktigt med rätt underlag för att minimera risken för skador.

Utrustad med GPS

För att underlätta för användaren innehåller mjukvaran GPS-funktionalitet, vilket gör det enkelt att lokalisera var testerna utförts. Detta sparar mycket tid under inspektionerna.

HIC-mätare med accelerationsgivare

Intab Wireless HIC-mätare består av en metallkropp som ska likna ett huvud. Denna är utrustad med accelerationsgivare. HIC-värdet kan beräknas genom att mäta accelerationen i ett fall tillsammans med effekten som uppstår då metallkroppen träffar marken.

Smartphone med mjukvara ingår

HIC-mätaren levereras tillsammans med en smartphone. Denna används sedan för mätningar ute i fält. Mätdata skickas från HIC-mätaren till telefonen via bluetooth. Mätdata överförs sedan från smartphone till mjukvara i datorn. Där kan analyser göras och automatiska rapporter genereras.

I hyran ingår en hård väska, smartphone samt Pro Line PC-mjukvara.

Innehåll i detta paket:

- Trådlös HIC-mätare

- Androidtelefon med installerade mjukvara (Pro)

- Handtag med magnetisk släppfunktion