Globtemperatur, Tinytag


PB-1000-1

Jämför produkt

2 299 kr Exkl.moms

St

Produkten kräver dessa tillbehör

    Tinytag Ultra 2 extern temperatur
    TGU-4020

    Tinytag Ultra 2 extern temperatur

    1 190 kr

Mät den operativa temperaturen

Givare för mätning av globtemperatur, termistor. Behövs vid uträkning av operativ temperatur. Givaren har en ny, kraftigare kabel. 

Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur utan också på vilken temperatur ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv) har. Detta kallas operativ temperatur. Vid beräkning av operativ temperatur tas hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. Detta för att bättre återge hur människor uppfattar klimatet. För att beräkna den operativa temperaturen behövs en globgivare och en temperaturgivare. Även information om luftens flöde behövs. 

Globen är tillverkad av rostfritt stål, som färgats svart. Insidan består av ljus metall. Detta gör att den mest infallande strålningen absorberas.

Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man använder sig av en globgivare vid beräkning av operativ temperatur. 

Mängden klagomål till hyresvärdar har ökat i och med de nya kraven på energieffektivisering. Detta beror på att de nya lagkraven missuppfattas där det står vilka temperaturgränser som är acceptabla. Dessa är bestämda utifrån den operativa temperaturen, inte lufttemperaturen.

Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskrida 18°C och 20°C för känsliga personer, i bostads- och arbetsrum.

Läs mer om att mäta temperatur i lägenheter på vår rådgivningssida om inomhusklimat.

Globgivarens emissionsfaktor är 0,98.

Globens diameter: 53 mm. 

Kabellängd: 150 cm.

Kabel: Isolering ETFE, diameter 3,5 mm.

Mätområde -40°C till +125°C
Typ av sensor 10K NTC Termistor
Extern givare Ja
Tidskonstant 8 minuter till 90% i rörlig luft