Absolut luftfuktighet

I EasyView Pro finns möjligheten att använda formler. Här är formeln för att räkna ut den absoluta luftfuktigheten. För att göra detta behöver du mäta temperatur och relativ luftfuktighet.


FN Mättnadsånghalt(Temp) = (Temp < 0) * (4,689 * (1,486 + (Temp / 100)) ^ 12,3) * (18,02 / (8314,3 * (273,15 + Temp))) * 1000 + (Temp >= 0) * (288,68 * (1,098 + (Temp / 100)) ^ 8,02) * (18,02 / (8314,3 * (273,15 + Temp))) * 1000
GRAPH "Absolut fukt"(g/m³) = Mättnadsånghalt(ID1) * (ID2 / 100)

Klicka här för att öppna en exempelmätning.
 

Läs mer om EasyView 10 här


I formeln har vi antagit ett tryck på 1000hPa.


vår blogg beskriver vi den absoluta luftfuktigheten så här:
Absolut luftfuktighet anger massan av vattenånga i en kubikmeter luft (g vatten/m³). Den maximala mängden vattenånga varierar med temperaturen. Vid högre temperaturer kan luften innehålla mer vattenånga innan det bildas kondens, än vad som är möjligt vid lägre temperaturer. Den absoluta luftfuktigheten är därför tre till fyra gånger högre under sommaren jämfört med vintern. Detta beror på att en större andel vatten avdunstar i sommarvärmen. Vid -10°C är maxnivån för den absoluta luftfuktigheten 2g/m³, vid 30°C är den 30g/m³ och vid 70°C 200g/m³.