Modbus-plugin till Easyview Pro


E-210-1

Compare product

100 kr per månad Excl. VAT

Betalperiod:

Pcs

This product requires these accessories

    EasyView Pro 10, one user
    E-365-pro

    EasyView Pro 10, one user

    269 kr

Modbus-plugin till existerande Easyview Pro-licens. Gäller ifrån version 11

En av marknadens kraftfullaste analysmjukvaror har öppnat upp för en efterlängtad funktion.

Modbus är ett av de vanligaste kommunikationssätten för industriell elektronik och system för automation. Med hjälp av modbus kan data hämta från bland annat Intab Flexible System.

Vad är modbus?

Modbus är ett protokoll som många mätutrustningar använder för att tillgängliggöra aktuella avläsningar för andra system. Mätutrustningar med stöd för Modbus har en tabell med register som innehåller bland annat aktuella avläsningar. En så kallad ”master” kan ansluta till en eller flera mätutrustningar (kallade ”slavar”) och läsa aktuella värden från specifika register. Ofta är en master någon form av hårdvara så som exempelvis en PLC men även mjukvaror så som EasyView kan agera master.

Easyview är utvecklat för Windows och fungerar bäst i Windowsmiljö.