Delphin Technology

DELPHIN TECHNOLOGY - ETT FLEXIBELT MÄTSYSTEM 

 

Delphin Technology erbjuder ett kompakt och flexibelt mätsystem för datainsamling IoT inom industri. Anslutning av olika mätpunkter för dataloggning och komplexa insamlingssystem.

Vi erbjuder följande mätinstrument och testutrustning:

FILTRERING
 Delphin Expert Logger
D-EL100_4

Delphin Expert Logger

64 990 kr

 Delphin Loggito Logger

Delphin Loggito Logger

17 890 kr

Delphin Loggito USB

Delphin Loggito USB

11 490 kr