Beräkningar och formler

Daggpunkt

Genom att skriva följande formel i "Formelhanteraren" som finns i EasyView Pro kan du beräkna daggpunkt. Daggpunkten är beräknad ur uppmätt temperatur och relativ luftfuktighet.


REM Följande villkor gäller:
REM 0° C < T < 60°C
REM 0.01 < RH < 1.00
REM 0°C < Td < 50°C


REM Justera ID-nr så att T är temp-kanal och RH är den relativa fuktigheten
SET T=ID2
SET RH=ID1

CONST a=17,27
CONST b=237,7

GRAPH alfa=(a * T)/(b + T) + LN(RH/100)
GRAPH Daggpunkt (°C)=(b * alfa)/(a - alfa)


Daggpunkt enligt Nationalencyklopedin:
daggpunkt, daggpunktstemperatur, den temperatur till vilken luft måste avkylas, utan ändring av lufttryck eller innehåll av vattenånga, för att kondensation av vatten skall påbörjas