ComfortLog

COMFORTLOG - MÄT TEMPERATUR & FUKT - SPARA TID

ComfortLog är en  Internetlogger försedd med ett simkort. För dig är det bara att logga in från valfri dator och följa temperatur och den relativa luftfuktighetens förändring över tid.

Genom en inloggning får användarna möjlighet att läsa av sina värden när de själva vill, utan att behöva åka ut för att tömma loggern. Detta gör att man spara mycket tid. Intab tillhandahåller servern där mätvärden sparas och backuppas. ComfortLog ger också användaren möjlighet att få rapporter skickade till sin e-post som PDF. Rapporterna visar den senaste periodens mätvärden och ger en enkel överblick genom bland annat diagram. 

Internetloggern är komplett i sig själv, du behöver varken program, kablar eller batterier. Dessutom kostar loggern marginellt mer än en vanlig logger.

Klicka här för att testa vårt webbsnitt.

Usernamn: demo 

Password: cldemo

Här kan du se en film om hur webbsnittet fungerar.

Här hittar du de vanligaste frågorna om ComfortLog.