Hyra av temperatur-, RH- samt koldioxidlogger


Q-Hyrlog

Compare product
Price from

1 990 kr Excl. VAT

Pcs

Loggern möjliggör effektiva mätningar i exempelvis skolor, bostäder mm där du vill mäta klimatet. 

Priset gäller 1månads hyra. Från månad två får du 50% rabatt om du vill hyra en längre period. 

Bara att placera ut på mätplatsen. Vi mailar rapport så fort ni skickat enheterna i retur till oss.

Möjligt att köpa loss loggern. Vid köp i samband med hyra tillgodoräknas 50 procent av hyreskostnaden.

Önskar du hyra ett stort antal loggers? Hör av dig för offert.

Önskar du hyra en annan typ av logger eller annat antal begär offert.

 

Samplingsintervall 10min
Arbetsområde -20°C till +60°C
Minne 500 000 mätvärden låst, eller 350 000 rullande