Varför får jag inte skriva i mitt serienummer då jag installerar EasyView 5.7 eller tidigare?

Startar inte din CD automatiskt måste du själv gå in på skivan för att starta installationen. Det är då viktigt att du väljer filen setup.exe och INTE easyview.msi. Väljer du det sistnämnda alternativet kan du enbart installera en demoversion eller EasyViewer. Vid dessa installationer behövs inget serienummer. Väljer du setup.exe i stället kommer du få frågan om serienummer.
 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10