Hur ofta ska jag kalibrera min Tinytag?

Kalibrering av Tinytag

KalibreringVid justering/kalibrering av Tinytag loggers förlitar man sig på referenser enligt UKAS och Swedacs spårbarhetsstandard.

Vi erbjuder kalibrering av:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • 2-kanalig luftfuktighet och temperatur
  • Ström och spänning

Vi tillhandahåller följande kalibreringar.

En ny Tinytag håller den specifikation som uppges på hemsidan samt i våra manualer och broschyrer. Både upplösning och total osäkerhet finns specificerad.

Det går fint att kalibrera både nya och gamla instrument. Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat. Du kan själv välja kalibreringspunkter enligt tabellen nedan.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "signal". RH-Loggen kan i undantagsfall behöva justeras om. Detta kan göras av Gemini i England. Visar loggern fel beror det dock oftast på att fuktsensorn blivit smutsig och behöver bytas eller rengöras.

Det är vanligt att man låter kalibrera och eventuellt justera loggern en gång per år. Tinytag RH skall vid höga krav på noggrannhet kalibreras var sjätte månad.

Expresskalibrering av temperatur samt ström och spänning genomförs på Intab. Vi samarbetar även med Gemini Dataloggers samt ackrediterade SP (temperatur) och Exova (temperatur och relativ luftfuktighet).
I samband med kalibrering byter vi servicekit (batteri, fuktpåse och eventuell O-ring).

 

 

INTAB

EXOVA

SP

GEMINI

 Spårbart  Ja Ja, ackrediterat  Ja, ackrediterat Ja
Temperatur Ja (två punkter) Ja (en punkt) Ja (två punkter) Ja (två punkter)
Relativ luftfuktighet Nej Ja (en punkt) Nej Ja (två punkter)
Ström/spänning Ja (1 590 kr) Nej Nej Nej
 CO2  Ja (1 990 kr)  -  -  Ja (1 990 kr)
Leveranstid 3-10 dagar Två veckor vid express. Annars upp till sex veckor 1-2 veckor Upp till sex veckor
Område -20°C till +110°C / 0 till 20mA / 0 till 10V 5%RH till 95%RH / +5°C till +50°C -35°C till +80°C internt / -100°C till +200°C externt -20°C till +150°C / 20%RH till 90%RH i rumstemperatur
Övrig information Kalibrerar ej logger med fuktsensor. Kalibrerar temperatur och fukt kombinerat. Kan kalibrera utanför angivet område mot en extra kostnad. Kalibrerar fukt i rumstemperatur.
         

PRISER

       
Temperatur 790 kr - 1 490 kr 990 kr
(690 kr vid nyköp)
Temperatur/RH - 2590 kr (logger 1)
2990 kr (logger 1 express)
1690 kr (logger 2)
- 1 290 kr 
(990 kr vid nyköp)
Extra punkt 179 kr 690 kr (samma temp)
1090 kr (annan temp)
Extra temperaturpunkt - 490 kr
Extra utökad temperaturpunkt - 690 kr
189 kr


 

Notera att följande måste anges vid beställning
* Vid vilka punkter kalibreringen skall utföras?

Fyll i vår serviceanmälan och ange kalibreringspunkter

Läs om hur du själv kan testa noggrannheten för din Tinytag.