Hittar inte porten i EasyView

2) Jag har installerat drivrutinen till USB-sladden men hittar inte porten i EasyView.


Så här tar du reda på vilken COM-port (RS232) som du skall använda:
Observera att även ”USB-kablar” blir COM-portar när rätt drivrutin är installerad.

 

Kontrollera i ”Kontrollpanelen/System/Maskinvara/
Enhetshanteraren/Portar (COM & LPT)” vilka portar som finns i din dator.
Det brukar se ut som här till höger:

”Kommunikationsport (COMx)” är en ”riktig” serieport. Dess kontakt har numera vanligtvis 9 pinnar och sitter oftast på baksidan av datorn om den finns.

”USB Serial Port” är en adapter som gör en COM-port av en USB-port.
Det är en sladd, med inbyggd elektronik, som antingen har en 9-polig kontakt i ändan eller en speciell kontakt för den logger som den är ämnad för.

 

 

 

Nedanstående gäller enbart EasyView 5.7 och äldre versioner:

Kabeln måste sitta i när du startar EasyView.

 

 

 

 

Nedanstående gäller enbart EasyView 5.7 och äldre versioner:

I EasyView ”Arkiv/Anslutningar” väljer man vilken typ av logger som skall användas samt den
serieport till vilken den är ansluten.

   
I bilden till höger har man valt att ansluta en Tiny-logger till COM1.

Om man inte hittar sin serieport i ”rullgardinen” så får man klicka på knappen ”Fler Anslutningar”
 
Där kan det se ut såhär.
Flytta logger-COM-portskombinationer som aldrig kommer att användas till den ”dolda” delen. Flytta bara upp de som kommer att användas till den ”Visade”.

Easyview 5.6 stödjer serieportar ända upp till COM32 (tidigare COM8).
 
Något som liknar detta bör det bli:


Det är viktigt att ALLTID ha USB-adaptern ANSLUTEN när du startar EasyView.
Är den inte ansluten så finns ju inte COM-porten. Då föreslår programmet alla andra möjligheter vilket tar dig tillbaka till förhållandet på föregående bild.