Nyhetsbrev

 

Vilka faktorer spelar in för ett bra inomhusklimat?

Det är härligt när klimatet i lokalerna är bra. Men det är lättare sagt än gjort eftersom det är många delar som avgör.

   

Checklista för en bra inomhusmiljö

Det är mycket att tänka på:

  • Luftfuktigheten bör ligga mellan  30% och 70 %. 
    Om luftfuktigheten överstiger 45% vintertid finns ökad risk för kvalster.
  • CO2-nivåerna ska vara mellan 600-800 ppm, ligger den på över 1000ppm bör det åtgärdas.
  • Temperaturen i luften skall ligga mellan +20°C och +24°C .
  • Bra luftrenande växter enligt Nasa är gerbera, murgröna, fredskalla, svärmorstunga och ampellilja.

Läs mer om inomhusklimat

 

Klimatväskan

Om det skulle dyka upp klagomål på inomhusklimatet inleds utredningen med en indikerande mätning. Då mäter man temperaturen på två höjder, 0,1 meter över golvet och 1,1 meter över golvet. Även golvtemperaturen ska mätas. Mätning görs lämpligen under några dagar. 

Vi har tagit fram ett kit som innehåller allt som du kan behöva för att få en korrekt bild av inomhusklimatet.

Gå till våra klimatväskor

 

 

Vikten av bra klimat

Vi tillbringar nästan 90 % inomhus i bostaden, och på jobbet kanske hela 100%? Då är det en självklarhet att denna miljö ska vara så optimal som möjligt.

Om det är för varmt och dålig luft blir vi trötta och dåsiga, om det istället är för kallt ökar risken för belastningsskador och kalla händer försvårar kontorsarbete.

Är det ens möjligt att tillfredställa alla? Antagligen inte. Men om man ser till att mäta kontinuerligt går det åtminståne att hålla sig inom riktlinjerna.

 

Bra kundexempel på mätning av temperatur:

 

Sist men inte minst