Personal

Sanna Arnfjorden som arbetat på Intab i 26 år, de senaste åtta åren som VD, har följt hur branschen utvecklats.

- Det finns mycket bra hårdvara idag. Men den stora vinsten med att mäta ligger i vad man får ut av mätningen och vad man kan göra för åtgärder.
Där finns brister i flera av dagens system, och många användare vet inte hur man bäst kan nå sina mål.

 

Berätta om Intabs nya inriktning, vad innebär Center of Excellence - Mät analysera förstå?
- Vår ambition är att vara ett resurscentrum där vi ska hjälpa användarna och ge dem verktyg för att kunna nå sina mål. 
För att underlätta detta lägger vi vårt framtidsfokus på tre områden:

Mäta

Instrument, kalibreringar och service behövs för att kunna upprätthålla långsiktiga och tillförlitliga mätningar.

Men alla vill inte mäta själva och saknar rätt kompetens. Då kan vi istället genomföra mätningar åt dem, så att kunderna kan fokusera helhjärtat på relevanta åtgärder.

Genom internet har vi stora möjligheter till distansmätning och stöd, till en intressant kostnadsnivå. Vi utgår från varje användare och applikation för att hitta rätt lösning för varje enskild tillämpning.
 

 

Analysera

Den stora vinsten i att mäta ligger i hur mycket information du kan få ut från mätningen.

Att förstå samband och de potentiella förbättringsåtgärder som mätningen ligger till grund för är nyckeln. Därför jobbar vi med vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå smidig analys.

 

 

 

Förstå

De flesta användare kan sätta upp givare och mäta, men hittar inte alla möjligheter i analysen. Här finns stor potential till utveckling.

Med personlig träning kommer vi kunna stötta varje användare att utveckla just sin analys och önskat resultat.

Det kommer innebära stora kostnadsbesparingar för varje användare. Genom att analysera effektivare och kan fokusera på att nå förbättringar på kortare tid.
 

Läs om våra tjänster

Varför har ni valt att profilera om er?

- Det är just att vi har haft en så stor efterfrågan på att stötta upp och hjälpa våra kunder långsiktigt. Intab var en av de första leverantörerna i Sverige av dataloggers, men idag är vi så mycket mer! 

Då var det inte många som hade förstått vad en datalogger gör, att förklara nyttan krävde kreativitet och ett stort pedagogiskt arbete. Vi åkte runt på mässor och hade med oss en husmodell för att förklara hur man kunde mäta på olika platser.

Vad är den största skillnaden nu från då?

- Idag mäter de flesta på olika delar i sin verksamhet, tekniken som finns är kompetent för den som vill och har kunskapen att bruka den!

Men även om tekniken hela tiden blir bättre och bättre, upplever jag ett kunskapsglapp i hur man använder informationen. Det spelar ingen roll hur ny teknik du har, om du inte kan dra slutsatser och samband av datan. 

Hur ser arbetet ut framöver, kan du avslöja något om hur framtiden ser ut?

- Vi kommer fortsätta att bredda vår verksamhet och vår relation med användarna.
Vi jobbar mycket med utveckling bl.a. av vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå tidsbesparande analys.

 

Vilket är ditt bästa tips till någon som behöver komma igång med sina mätningar?

- Jag tycker att man ska börja med att titta på vår instruktionsfilm och kom igånghjälp, sedan testa och mäta- det är kul.  

Sedan skulle jag utan tvekan säga att det är en bra idé att få vägledning och tips.

En av Intabs viktigaste tjänster är just är personlig utbildning, ,det är något av en kickstart i arbetet för att få ut maximalt från mätningarna. Det sparar tid eftersom du direkt kan nå långt i dina resultat. Du kommer nå betydligt längre och få ut det du vill på kort tid vilket brukar bli en stor kostnadbesparing.

 

Många av Intabs kunder har gedigen erfarenhet av att mäta, vågar du dig på att även tipsa dem om något?

Något som vi märker när vi är ute på kundmöten och träffar är att det ofta finns aspekter som kunden har missat. Pratar man ihop sig med dem kring deras önskemål brukar de få en aha-upplevelse i de oupptäckta möjligheterna. Det alltid saker som man kan förbättra.

Så just därför är mitt råd detsamma som ovan- utbildningar är centralt för att nå längre, för att optimera sin mätning och kompetensutveckla personalen.

Den stora vinsten i att mäta ligger i hur mycket information du kan krama ut från mätningen och allt ni sedan kan åstadkomma och förbättra.