Modbus-plugin till Easyview 10 Pro


E-210

Jämför produkt

4 990 SEK Exkl.moms

St

Produkten kräver dessa tillbehör

Modbus-plugin till existerande Easyview 10 Pro-licens

En av marknadens kraftfullaste analysmjukvaror har öppnat upp för en efterlängtad funktion.

Modbus är ett av de vanligaste kommunikationssätten för industriell elektronik och system för automation. Med hjälp av modbus kan data hämta från bland annat Intab Flexible System.

Vad är modbus?

Modbus är ett protokoll som många mätutrustningar använder för att tillgängliggöra aktuella avläsningar för andra system. Mätutrustningar med stöd för Modbus har en tabell med register som innehåller bland annat aktuella avläsningar. En så kallad ”master” kan ansluta till en eller flera mätutrustningar (kallade ”slavar”) och läsa aktuella värden från specifika register. Ofta är en master någon form av hårdvara så som exempelvis en PLC men även mjukvaror så som EasyView kan agera master.

Easyview är utvecklat för Windows och fungerar bäst i Windowsmiljö.

Kravspecifikation Windows XP Service Pack 3 eller senare Windows Installer 4.0 eller senare Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 14.0 (medföljer vid installation) Microsoft .NET Framework 4 eller senare 1GB RAM