Kalibrering Tinytag temp - Express


CAL-temp-tag

Jämför produkt

799 SEK Exkl.moms

St
Mängdrabatt
1 799 SEK
2 599 SEK
6 499 SEK

Spårbar temperaturkalibrering i Intabs temperaturlabb

I kalibreringen som görs i bad ingår två stycken valfria punkter mellan -20°C och +110°C. Har du stora temperaturspann i din mätning rekommenderar vi att du lägger till extra temperaturpunkter. (Det gäller även vid kalibrering av tvåkanalig temperaturlogger, då det tillkommer två extra punkter enligt ovan.)

För din trygghet funktionstestar vi även loggern när den kalibreras hos oss. Är det en äldre logger ser vi även över den och byter dessutom servicekit T-2500 (199:-), då ingår:

  • funktionskontroll både mätmässigt och mekansikt
  • byte till ny O-ring som håller loggern tät (hos täta modeller)
  • fuktpåse som skyddar kretskort inne i loggern mot fukt 
  • nytt batteri
  • översyn av loggern

Varför skall man kalibrera?

En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska förbli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "nivå" vilket dokumenteras på det kalibreringsintyg som vi tillhandahåller.

Välj rätt kalibreringspunkter

Vid kalibrering väljer man vilka nivåer som uppmätningen ska ske. Kalibreringscertifikat anger hur loggern mäter vid just dessa nivåer.

Välj temperaturnivå efter miljön du normalt mäter. Det är vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man normalt mäter i. Har man ett stort temperaturspann är det lämpligt att lägga in någon eller några temperaturkalibreringspunkter till.

Flerkanlig logger?

Har du en Tinytag med flera kanaler, exempelvis en för intern och en för extern temperatur? Då behövs även denna produkt läggas till för att få båda givarna kalibrerad i samma klimat.
 

Hur ofta ska man kalibrera?

Vanligast rekommenderade kalibreringsintervall är en gång per år, men detta varierar beroende av bransch och mätstorhet. Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan och rekommenderas kalibreras halvårsvis.

Kom ihåg kalibreringsdokumentet

Sänd gärna in era loggers för kalibrering genom att fylla i servicedokumentet.

Bra läsning

 

Leveranstid: 3-10 dagar

I Intabs kalibreringslabb för temperatur görs spårbara kalibreringar av temperatur enligt RISE:s spårbarhetsstandard.

Nu kan ni få kalibrering av Tinytag och batteribyten direkt på Intab vilket besparar er både tid som pengar. Är det en äldre logger utför vi även byte av servicekit (199 kronor) så du har nya batterier, o-ringar och fuktpåsar. Vi funktionskontrollerar även dina instrument i samband med kalibrering. Byte av servicekit gäller ej Tinytag Splash. Byte på denna typ av loggers görs hos leverantören.

Det går bra att kalibrera både nya och gamla intrument. Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat. Du kan själv välja kalibreringspunkter.

Ofta väljer man att kalibrera vid en övre och en undre gräns där man brukar mäta. Ibland vill man även lägga till mätpunkter mitt i mätningens normalområde. När du har stora temperaturspann i din mätning är det lämpligt att lägga till fler kalibreringspunkter.

Anges inga punkter sker kalibreringen vid 0°C och 30°C.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "signal" vilket dokumenteras på ett kalibreringsintyg som ni tillhandahåller.

Använd gärna vårt kalibreringsdokument nedan i samband med att du skickar in din kalibrering.

Typ av kalibrering Spårbar
Antal kalibreringspunkter 2
Kalibreringsområde -20°C och +110°C