Komplett kalibrering RH/Temp hos Intab


CAL-rh4

Jämför produkt

1 799 SEK Exkl.moms

Välj loggermodell:

St
Mängdrabatt
1 1 799 SEK
2 1 499 SEK
5 1 399 SEK
Övriga loggers
1 2199 SEK
2 1999 SEK

När du har ett klimat som pendlar i temperatur är denna kalibrering bäst.

I Intabs kalibreringslabb görs spårbara kalibreringar av temperatur och RH.
Denna kalibrering är lämplig när du inte har en konstant temperaturnivå i din mätning.
Många väljer då en övre och undre kalibreringsnivå på temperatur och sedan en övre och en undre fuktighetsnivå vid varje temperatur. Längre ner finns mer råd.

Specifikation Komplettpaket för kalibrering

  • Kalibrera i fyra valfria klimat: x%RH samt x%RH vid x°C och x%RH samt x%RH vid x°C  i området 5%RH till 95%RH vid +5°C till +50°C
  • Från andra loggern (i samma klimat) kostar det 1699:- för Tinytag, och 1999:- för övriga loggers.
  • Enbart en Tinytag kostar 1799:- att kalibrera och övriga loggers 2199:-.

JÄMFÖR VÅRA KALIBRERINGSPAKET FÖR ATT VÄLJA RÄTT EFTER DINA BEHOV

Varför skall man kalibrera?

En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska förbli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.

Kalibrering är en notering av loggerns utslag vid känd "nivå" vilket dokumenteras på det kalibreringsintyg som vi tillhandahåller.

Välj rätt kalibreringspunkter

Vid kalibrering väljer man vilka nivåer som uppmätningen ska ske. Kalibreringscertifikat anger hur loggern mäter vid just dessa nivåer.

Välj temperaturnivå efter miljön du normalt mäter. Det är vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man normalt mäter i. Har man ett stort temperaturspann är det lämpligt att lägga in någon eller några temperaturkalibreirngspunkter till.

Vid varje temperaturnivå brukar vi rekommendera att du väljer minst två fuktpunkter, en övre och en lägre samt eventuellt någon mer. Det brukar också vara bra att använda samma fuktnivåer när du kalibrerar vid olika temperaturer. Det ger dig bra information över tid som kommer vara värdefull genom åren.

Det är möjligt att välja till ytterligare kalibreringspunkter om man vill.

SE VÅRA KALIBRERINGSPAKET FÖR ATT VÄLJA RÄTT EFTER DINA BEHOV

Hur ofta?

Vanligast rekommenderade kalibreringsintervall är en gång per år, men detta varierar beroende av bransch och mätstorhet. Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan och rekommenderas kalibreras halvårsvis.

Kom ihåg kalibreringsdokumentet

Sänd gärna in era loggers för kalibrering genom att fylla i servicedokumentet.

Bra läsning

Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

I Intabs kalibreringslabb för temperatur görs spårbara kalibreringar av temperatur och RH enligt spårbarhetsstandard.

Nu kan ni få kalibrering och batteribyte direkt på Intab vilket besparar er både tid som pengar.

Byte av servicepack tillkommer på inskickade loggers.

Det går bra att kalibrera både nya och gamla instrument. Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat. 

Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

Vid vilka punkter kan jag kalibrera?

Diagrammet nedan visar inom vilket område du kan välja punkter.

Antal kalibreringspunkter 2
Kalibreringsområde -20°C och +110°C ComfortLog med interna givare kalibreras i rumstemperatur
Typ av kalibrering Spårbar