EasyView - EasyCall


A-701

Jämför produkt

3 500 SEK Exkl.moms

St

Hämta mätdata automatiskt
EasyCall, ett hjälpprogram till EasyView, används för att automatiskt och regelbundet, via COM-port, modem eller GSM, hämta mätdata från PC-loggers (PC-Logger 31000-usb).

För att köpa tillvalet måste du ha EasyView Pro.

Här kan du läsa mer om produktgruppen Easyview.

Du hittar bland annat information om de olika versionerna och vilka funktioner som finns.

En PC-logger benämns EasyCall med "Station". Stationer sammanförs i "Stationslistor".

Sammanfoga data
Data som hämtas från en mätstation kan antingen bli en helt ny inspelning eller sammanfogas med en redan överförd inspelning. Genom att "bygga på" med inställt intervall kan man till slut erhålla stora datamängder som kanske representerar flera månader eller till och med år.

Du kan exempelvis välja att EasyCall skall hämta ny mätdata från fem loggers och bygga på en befintlig fil varje morgon klockan 07:00. Ett oumbärligt verktyg då många stationer skall hanteras.