EasyView 11 Basic


E-300

Jämför produkt

590 kr Exkl.moms

St

Basversion av avancerad mjukvara

EasyView är en unik och lovordad mjukvara för presentation och analys av mätdata. Basversionen är framtagen för våra Tinytaganvändare som inte har något behov av djupare analys. 

EasyView är en mjukvara speciellt framtagen för presentation och analys av mätdata. 

I basversionen starta, stoppa och tanka av Tinytag. Det finns även möjlighet till import från Tinytag Explorer. Easyview Bas går inte prenumerera på utan köpes till en engångskostnad.
 

LADDA NER EasyView Testa Easyview först? Ladda ner demo här

 

 

 

Basic

För att starta och tanka av Tinytag.

Standard

Få ut mer av analys och presentation.

Pro

Med avancerade analysverktyg.

Öppna filer

X X X

Tinytag

X X X

Tinytagimport

X X X

Utskrift

X X X

Spara dokument

X X X

Visa/dölja grafer

X X X

Ankare/kommentarer

  X X

Tinytag multistart

  X X

Exportera datatabell

  X X

Realtidsexport

  X X

Spara diagram som bild

  X X

Ändra grafers utseende

  X X

Transformationer

  X X

Kopiera infotabell

  X X

Flikar

  X X

Rapportgenerering

  X X

Redigera värden i infotabell

  X X

Öppna vy i nytt dokument

  X X

Slå samman mätningar

  X X

Mallar

  X X

Loggerhistorik

    X

PC-logger

    X

Fieldlogger(Novus)

    X

Text-/Excelimport

    X

Processmonitor

    X

Formler

    X

XY-diagram

    X

Histogram

    X

Varaktighetsdiagram

    X

Quick Start

Windows XP Service Pack 3 eller senare

Windows Installer 4.0 eller senare

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 14.0 (medföljer vid installation)

Microsoft .NET Framework 4 eller senare

1GB RAM

 

Easyview är utvecklat för Windows och fungerar bäst i Windowsmiljö.