Mjukvara

Uppdateringarna i EasyView 10

Här är den senaste uppdateringen

10.1.14.110 (2019-05-17)

- Fixade en bugg som uppstod vid import av tidsstämplad data.

10.1.14.109 (2019-05-17)

- Det är nu möjligt att importera textfiler med millisekundintervall.
- Datum och tid anges nu i ankare om man anger <date> och/eller <time>.
- Det är nu möjligt att applicera en transformation på flera kanaler samtidigt.
- Inga EZVB-filer skapas längre.
- Det är nu möjligt att välja en cell innehållande starttid vid import.
- Text på tidsaxeln blir nu större vid utskrift.
- Transformation vid onlinemätning med Tinytag fungerar bättre nu.
- Det är nu möjligt att ange sista datarad att importera vid import.
- Optimisering av textimport.
- Det är nu möjligt att aktivera licens med parametern PIDKEY i samband med installation.

 


10.1.13.99 (2019-03-28)

- Omarbetad textimport.
- Knappen ”Aktivera” är nu förvald i aktiveringsdialogen.
- Man blir nu informerad om att både datornyckel och aktiveringsnyckel krävs vid offlineaktivering.
- Vid problem med licensservern inaktiveras inte längre licensen.
- Modbus TCP är nu mer stabilt.
- Uppdatera-knappen kan nu inaktiveras genom att lägga in en registernyckel.
- Det går nu att välja om tidsaxeln ska rulla, skala eller stega vid onlinemätning.
- Om PC-loggern mäter offline och multimeter startas får man inte längre frågan om offlinemätningen ska avslutas.
- Transformation aktiveras nu automatiskt om man klickar på någon av textrutorna där önskad transformation anges. 
- Engelsk översättning av Modbus-plugin inlagd.
- Det går nu att ändra textstorlek.
- Olika teckenkodningar har nu mindre betydelse vid import.
 

10.1.12.87 (2018-12-11)

- Mätningen hänger sig inte längre vid mätning via Modbus TCP
- En varningsruta som talar om att mätdata skrivs över dyker nu upp innan en Tinytag startas.

10.1.12.86 (2018-10-17)

- Modbus TCP och RTU implementerat
- Borttagning av ankare krashar inte längre programmet
- En transformation kan nu appliceras genom att ändra ett värde i infotabellen
- Värden i infotabellen uppdateras nu alltid när en kanal först är dold och sedan väljer att visas
- Programmet krashar inte längre när man väljer att dölja flera kanaler från infotabellen
- Auto-knapparna vid start av PC-logger fungerar nu
- Radbrytningar tolkas nu korrekt vid textimport oavsett om de är CR, LF eller CRLF
- Titeln vid utskrift kan nu vara längre än 31 tecken
- Vid start av PC-logger från befintlig mätning så används nu aktivt dokument som standard
- Det går nu att sammanfoga mätningar till starttid

10.0.11.85 (2018-06-10)

- Några buggar fixade:
- Det gick inte att öppna gamla filer med punkt i kanalnamn
- Krashade när PC-Loggers multimeter stängdes
- Krashade när man tryckte på escape i Formeleditor eller Anteckningar
- Det gick inte att importera csv-filer med citationstecken runt cellerna

10.0.11.84 (2018-05-17)

- Importmallar
- Öppna vy i nytt dokument

10.0.10.76 (2017-12-21)

- Processmonitor redigering och zoom mm

10.0.9.71 (2017-09-12)

- Fixade buggar:
- Spara fungerade inte på första försök
- Visade inte hur länge loggern kan logga med aktuellt samplingsintervall

10.0.9.69 (2017-07-13)

- Fixade buggar:
- PC-Logger med pulsräknare - "identifiering misslyckades"
- Onlinemätning med gamla Tinytag

- Signerad med certifikat från Symantec

10.0.8.64 (2017-06-01)

- Ny Tinytag konfiguration - alla inställningar på en sida

10.0.7.61 (2017-05-05)

- Tinytag drivrutin omarbetad

10.0.6.56 (2017-02-24)

- Startsidan - tillbakapilen och scalning av ikoner i WinXP

10.0.5.55 (2017-02-13)

- Fixade buggar:
- PC-Logger 3150 startar inte om efter trigg
- Quick Start filer syns inte
- Utskrifter – typsnitt i flaggor och kommentar

10.0.4.53 (2017-01-13)

Fixade buggar:
- PC-Logger start misslyckades
- api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknades

10.0.3.51 (2016-12-09)

Fixade buggar:
- Loggerhistorik - Loggerregister fungerar dåligt för Tiny
- Infotabellen - Kolumnbredd
- Import - Klistra in
- Import - Sista kolumnen tas inte med
- Mallar

10.0.2.47 (2016-11-11)

Fixade buggar:
- Plugin: Formel - Rita om automatiskt
- PCLogger - Boot misslyckas via Bluetooth
- Plugin: Formel - Ny kanal läggs till när man byter benämning
- Plugin: Formel - Formeleditorn markerar fel
- Tiny - Fördröjd start funkar 5 min in i framtiden
- Mätfiler - Kommentarer konstigt formaterade
- Tiny - Serienummer uppdateras inte
- Tidsdiagrammet - Flaggor beter sig konstigt
- Autoskalning -Båda funkar inte
- Tiny - Vet ej om Tinytag är startad
- PCLogger - EV kraschar
- PCLogger - Överföring misslyckades

10.0.1.41 (2016-09-05)

- Ny installation
- Offline aktivering möjligt

10.0.0.32 (2016-07-07)

- Kraschade när man drog ur USB-kabeln från en PC-Logger
- EasyViewer och EV Light kunde inte öppna filer
- Onödiga omritningar av skärmbilden togs bort

10.0.0.29 (2016-06-03)

- Startsidan försvinner när man öppnar ett dokument
- Flera nya kommandon på Arkivmenyn

10.0.0.28 (2016-05-19)

- Buggar i tidsdiagram, varaktighetsdiagram, histogram och xy-diagram fixade
- Enheten saknades vid ttd-import
- Det gick inte att stoppa en Tiny som väntar på fördröjd start

10.0.0.27 (2016-05-09)

- Buggar i PC-Logger driver fixade
- Dubbelklick i tidsdiagram och infotabell
- Join identical channels

10.0.0.25 (2016-04-12)

- Uppdatering möjligt utan manuell avinstallering. Gäller kommande versioner.
- Svensk översättning klar
- Tinytag Explorer import fungerar
- GPRS import på dubbelklick, alla importerbara filer går att dra och släppa på startfönstret
- Serieport hantering förbättrad, Bluetooth skall inte längre sega ner
- Licens kan registreras för alla användare