Intab Cloud Logger

En tempreraturlogger med SIM-kort och ett års batteritid

Enklare kan det inte bli, den helautomatiska loggern är färdigkonfigurerad och klar att använda direkt.

Batteridrift underlättar på många platser. På så sätt behöver man inte vara beroende av att det finns nätspänning och slipper
dessutom kabeldragningar. Tidigare har dock batteritiden varit problematiskt. Kommunikationen har dragit mycket ström och en logger
har därför inte haft möjlighet till batteridrift mer än en kort period. Med Cloud Logger är detta inte längre ett problem då den har batteritid upp till ett år.

Larm via SMS och e-mail

Loggern mäter temperatur med extern givare och skickar mätvärden till molntjänsten Intab Cloud för fjärravläsning. Förutom användning med
batteri finns möjlighet att använda nätadapter. Loggern skickar då mätvärden fyra gånger i timmen till molnet. Med batteri skickas data två gånger per dygn.
Användaren kan få larm via sms eller e-post, följa mätningen på webben och få rapporter sända via mail.

Allt ingår under hyrperioden

Intab Cloud Logger hyrs per månad. Tanken med det nya systemet är att alla, till en låg kostnad, ska kunna temperaturövervaka på ett riktigt enkelt sätt.

Testa webbsnittet