Behåll sökväg och snabbstart vid installation av 5.7 eller tidigare på ny dator

Vill du ha med dina sökvägar och snabbval vid nyinstallation av EasyView på en ny dator behöver du flytta med den filen som innehåller denna information manuellt.

Filen du behöver ligger under C:\ProgramData\Intab\EasyView\{xxxxx} varav X:en är en personlig kodsträng.

Filen du behöver flytta med är QUICKLIST.CFG. Observera att denna fil inte finns från början utan skapas när man gör sökvägar. Kopiera filen och lägg in den i samma bibliotek på din nya dator. 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10