Radiologger med upp till sex kanaler

Nu finns en radiologger till fjärrövervakningssystemet Intab Wireless System som kan mäta med 2-4 eller 5-6 externa temperaturgivare.