Ny rapport från Arbetsmiljöverket om skolmiljö

Buller och dålig ventilation är vardag på många skolor. Flera skolor beräknar ventilationen på inaktuell data kring behov och kapacitet.

Genom att istället mäta regelbundet får man konkret information var åtgärder behövs- i tid. Vår klimatväska är ett färdigt kit för mätning av inomhusmklimat.

Ta del av rapporten här.

”Frågan är hur många larmrapporter vi ska
behöva få innan det görs någonting”, 

säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.


Publicerad: 17-04-06